::. ODZYSKIWANIE DANYCH Z DYSKU .::. ODZYSKIWANIE DANYCH Z KARTY PAMIĘCI .::. ODTWARZANIE DANYCH .::. ODZYSKIWANIE PARTYCJI .::. RECOVERY .::. ODZYSK DANYCH .::. STRACONE DANE .::

odzysk

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

ODZYSKIWANIE ZDJĘĆ Z KARTY PAMIĘCI
ODZYSKIWANIE DANYCH Z DYSKÓW TWARDYCH


Procedura odzyskania danych składa się z 2 etapów: ekspertyzy oraz odtwarzania danych. Ekspertyza - to pierwszy etap, dzięki któremu w sposób precyzyjny i indywidualny do każdego z przypadków dobieramy technologie odzyskiwania utraconych danych. Po zakończeniu procesu Klient otrzymuje kompletną informację na temat możliwości odzyskania danych oraz kalkulację drugiego etapu. Na tej podstawie podejmuje decyzję o przystąpieniu do odtworzenia danych. Wtedy utracone dane zostają odczytane za pomocą technologii dobranej na etapie ekspertyzy.Jak długo trwa i ile kosztuje odzyskanie danych: Cena odzyskiwania danych zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od rodzaju uszkodzenia nośnika, pojemności i typowości nośnika, a także od czasu wykonania usługi. Zazwyczaj proces odzyskania danych trwa kilka dni a zamówienie trybu przyśpieszonego i ekspresowego może często skrócić czas wykonania usługi nawet do kilkunastu godzin. Odzyskane dane zwracamy na wybranych przez Państwa nośnikach. Najczęściej są to płyty CD bądź DVD.

UWAGA Ze względu na wysoki standard oferowanych usług nie wykonujemy ekspertyz uszkodzonego sprzętu "na poczekaniu". Natychmiast po diagnozie kontaktujemy się z Państwem telefonicznie informując o całkowitym koszcie odzyskania danych jeszcze przed jej wykonaniem. Czas diagnozy wynosi zazwyczaj 1-2 dni robocze. Istnieje również możliwość zamówienia trybu ekspresowego - w takim przypadku czas odtworzenia danych wynosi przeciętnie kilkanaście godzin.

Nośniki można również przesyłać za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, w takim przypadku prosimy o przesłanie z nośnikiem wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
© 1997 - 2007 Muum - Odzyskiwanie danych z dysku - Odzyskiwanie danych z karty pamięci